مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی
دریاچه زیبای قله سبلان
کشاورزی در استان اردبیل
طبیعت زیبای اردبیل

در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 3 طرح مربوط به شرکت مبینا مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ،مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ، نمایندگان ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد  .

سرمایه گذاران ترکیه مشتاق برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری

سرمایه گذاران ترکیه تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بخش گردشگری در استان اردبیل دارند.

سرمایه گذاران ترکیه مشتاق برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری

سرمایه گذاران ترکیه تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بخش گردشگری در استان اردبیل دارند.

در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان : چهار طرح با هدف تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری بررسی شد.

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با موضوع بررسی و رسیدگی به درخواست ها و مشکلات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در استان با هدف تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران با حضور نمایندگان دائمی و تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل گردید .

در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در استانداری : 40 طرح مطالعاتی و پیش امکان سنجی بخش کشاورزی تشریح شد .

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان اردبیل گفت : 40 طرح اولویت دار در بخش کشاورزی در سطح استان ،مورد مطالعات پیش امکان سنجی برای ارائه به سرمایه گذاران آماده شده است .

مذاکره برای احداث مجتمع تجارت جهانی در اردبیل

طرح احداث مجتمع تجارت جهانی در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار بخش خصوصی مطرح شد.

مذاکره برای احداث بیمارستان هزار تختخوابی و هتل 5 ستاره در اردبیل و سرعین

جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بصورت ویژه با حضور برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.

شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد یکی از فاکتورهای مهم کاهش فساد اقتصادی

جلسه کارشناسی کارگروههای شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد با حضور اکثریت مدعوین در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل برگزار شد .

محتوای تغذیه