مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی
دریاچه زیبای قله سبلان
کشاورزی در استان اردبیل
طبیعت زیبای اردبیل

استاندار اردبیل : حمایت از سرمایه گذاری ها در استان ، سال آینده نیز جزو اولویت های کاری ما خواهد بود

استاندار اردبیل گفت : حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در استان ، سال آینده نیز جزو اولویت های کاری ما خواهد بود .

استاندار در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان :حمایت از سرمایه گذاری های واقعی باید در اولویت کاری بانک های استان باشد

استاندار اردبیل گفت : مدیران بانک های استان باید حمایت از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران واقعی و ذی صلاح را در اولویت کاری شان قرار دهند.

مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل :برخورداری مناطق مختلف اردبیل از پتانسیل رشد وتوسعه درتمامی زمینه ها

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اردبیل گفت: مناطق مختلف دراستان اردبیل بدلیل وجود نعمت های خداوندی ، نیروی کار فعال پتانسیل رشد وتوسعه درتمامی زمینه هارا دارد.

پناهی عضودائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان : مسیر سرمایه گذاری دراستان روان وهموار نیست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل ، نماینده تام الاختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان و عضو دائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت : ساختار اداری بیمار و فرسوده ، روان و هموار نبودن مسیر سرمایه گذاری به دلیل بروکراسی موجود در سیستم اداری استان از عمده ترین مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در استان اردبیل است.

کریمی عضودائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان : سرمایه گذاری عمده ترین ترین دغدغه دولت تدبیر وامید

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل ، نماینده تام الاختیار شرکت آب و فاضلاب شهری استان و عضو دائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت : سرمایه گذاری عمده ترین ترین دغدغه دولت تدبیر وامید می باشد ودولتمردان گام های اساسی وزیربنایی را دراین خصوص برداشته اند .

محمودی عضودائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان : تصمیمات از سوی دستگاههای اجرائی کارشناسی شده وباهماهنگی این مرکز باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل ، نماینده تام الاختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و عضو دائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت : کارشناسی نشدن بعضی از تصمیمات اتخاذی از طرف برخی از مدیران دستگاههای اجرائی استان  و طولانی نمودن مسیر وفرایند  تصمیم گیری  وانجام کار در مورد صدور مجوز سرمایه گذاری از عمده مشکلات بخش سرمایه گذاری استان می باشد.

رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل اقتصادی و دارایی استان : از مرکز خدمات سرمایه گذاری حمایت همه جانبه صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل ، رئیس گروه خدمات سرمایه گذاری اداره کل اقتصادی و دارایی استان گفت : جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی مرکز خدمات سرمایه گذاری باید از مرکز خدمات سرمایه گذاری حمایت همه جانبه صورت پذیرد .

قائمیان عضودائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان : مرز بین مرکز خدمات سرمایه گذاری با دیگر دستگاههای اجرایی باید مشخص گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل ، نماینده تام الاختیار آب منطقه ای استان و عضو دائمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با تصریح اینکه از زمان تشکیل پنجره واحد کارهای اساسی وزیادی دراین مرکز انجام گرفته است گفت: مشخص نبودن مرز بین مرکز خدمات سرمایه گذاری با دیگر دستگاههای اجرایی، نبودن برنامه عملیاتی و تعیین نبودن رویکرد استان در زمینه سرمایه گذاری را از مشکلات مهم این مرکز و استان برشمردند.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل:پیگیری مشکلات سرمایه گذاران تا رفع آن وصدور مجوز ازوظایف اصلی این مرکز است.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل در جلسه مشترک بین مرکز خدمات سرمایه گذاری (پنجره واحد) با کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران گفت: یکی از وظایف اصلی این مرکز پیگیری  ورسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران تا مرحله رفع مشکل وصدور مجوزمی باشد.

 

کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران برگزار شد.

باحضور اعضای کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران دراتاق صنعت ،معدن ،تجارت وکشاورزی استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل هاشم مظفری مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استا ن اردبیل درحاشیه این جلسه هدف از تشکیل این کمیته را حمایت از سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی بخش خصوصی ذکر کرد وگفت : این کمیته درتلاش است باشناسایی ورفع موانع احتمالی موجوداز واحدهای تولیدی فعال ونیمه فعال حمایت های لازم وکافی رااز سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام دهدتاآنها بدون دغدغه کارهایشان را درمنطقه پیش ببرند.

محتوای تغذیه