قابلیت ها و فرصت های بخش خدمات و بازرگانی اردبیل


در این بخش موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

  • صادرات و واردات
  • صادرات فرش
  • صادرات محصولات لبنی
  • سیب زمینی
  • مصالح و فراورده های ساختمانی
  • ...


فایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.


ضمیمهاندازه
قابلیت ها و فرصت های بخش خدمات و بازرگانی اردبیل - pdf1.15 مگابایت