قابلیت ها و فرصت های بخش کشاورزی اردبیل


در این بخش موارد ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:

 • زراعت و باغبانی
 • منابع طبیعی
 • دام و طیور
 • امور عشایر
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • صنایع تبدیلی
 • زنبورداری
 • شیلات
 • فرصت های سرمایه گذاری
 • تسهیلات و خدمات قابل ارائه
 • ...


فایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.


ضمیمهاندازه
قابلیت ها و فرصت های بخش کشاورزی اردبیل - pdf1.25 مگابایت