قابلیت ها و فرصت های بخش گردشگری و صنایع دستی اردبیل


استان اردبيل به لحاظ طبيعي ، تاريخي ، اجتماعي و فرهنگي از مناطق پر رونق و ارزشمند ايران است . زندگي باصفاي عشاير و ديگر ايل ها در دامنه هاي سبلان ، وجود بقعه ها و ابنيه هاي تاريخي در تمامي شهرستان هاي استان  و مخصوصاً  وجود 110 چشمه آبگرم و معدني شناسايي شده ، موجب گرديده اين استان به سرزمين چشمه هاي بهشتي شهرت پيدا كند .

از اينرو در اين قسمت به معرفي شهرستان هاي استان اردبيل از جنبه هاي مختلف تاريخي ، طبيعي و گردشگري خواهيم پرداخت .

فایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.


ضمیمهاندازه
قابلیت ها و فرصت های بخش گردشگری وصنایع دستی اردبیل - pdf3.62 مگابایت