پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی استان اردبیل


در اين قسمت پروژه هاي بخش خدمات و بازرگانی استان اردبيل بصورت کلی در یک فایل pdf و بصورت تکی در فايل هاي doc ضمیمه شده است.

جهت باز کردن فايل pdf نرم افزار "Adobe Reader" نسخه 7 به بالا و برای باز کردن فایل های doc نرم افزار "Microsoft Word" نسخه 2003 به بالا مورد نیاز می باشد.


ضمیمهاندازه
کلیه پروژه های بخش خدمات و بازرگانی استان اردبیل - pdf128.2 کیلو بایت
ارائه خدمات در محدوده گمرک23.5 کیلو بایت
موسسه های فرهنگی و هنری و آموزشگاه های آزاد هنری30.5 کیلو بایت
چاپخانه های افست و غیره، چاپ نشریه، کتاب و فرآورده های چاپی31 کیلو بایت
انتشارات، آماده سازی کتاب برای چاپ30.5 کیلو بایت
فروش کالاهای فرهنگی30.5 کیلو بایت
تولید محصولات هنری، تئاتر، فیلم و غیره30.5 کیلو بایت
تولید و توزیع نشریات محلی31 کیلو بایت
کانون آگهی تبلیغاتی، تولید و آماده سازی آیتم های تبلیغاتی31.5 کیلو بایت
تولیدات چاپی، چاپ و توزیع فرم های اداری و غیره34 کیلو بایت