پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخش امور زیربنایی استان اردبیل


در اين قسمت پروژه هاي امور زیربنایی استان اردبيل بصورت بخش بندی شده در  فایل های pdf ضمیمه شده است.

جهت باز کردن فايل های pdf نرم افزار "Adobe Reader" نسخه 7 به بالا مورد نیاز می باشد.


ضمیمهاندازه
پروژه های بخش راه و ترابری استان اردبیل - pdf234.11 کیلو بایت
پروژه های بخش آب استان اردبیل - نمای کلی - pdf313.76 کیلو بایت
پروژه های بخش آب - چشمه های معدنی - pdf532.97 کیلو بایت
پروژه های بخش آب - سدها - pdf867.49 کیلو بایت
پروژه های بخش آب - شبکه ها - pdf49.45 کیلو بایت