پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان اردبیل


در اين قسمت پروژه هاي بخش کشاورزی استان اردبيل بصورت کلی در یک فایل pdf و بصورت بخش بندی شده در فايل هاي doc ضمیمه شده است.

جهت باز کردن فايل pdf نرم افزار "Adobe Reader" نسخه 7 به بالا و برای باز کردن فایل های doc نرم افزار "Microsoft Word" نسخه 2003 به بالا مورد نیاز می باشد.


ضمیمهاندازه
کلیه پروژه های بخش کشاورزی استان اردبیل - pdf298.71 کیلو بایت
پروژه های زیر بخش امور دام97.5 کیلو بایت
پروژه های زیر بخش شیلات97 کیلو بایت
پروژه های صنایع تبدیلی95.5 کیلو بایت