پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخش گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل


در اين قسمت پروژه هاي بخش گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل بصورت کلی در یک فایل pdf و بصورت تکی در فايل هاي doc ضمیمه شده است.

جهت باز کردن فايل pdf نرم افزار "Adobe Reader" نسخه 7 به بالا و برای باز کردن فایل های doc نرم افزار "Microsoft Word" نسخه 2003 به بالا مورد نیاز می باشد.


ضمیمهاندازه
کلیه پروژه های بخش گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل - pdf392.39 کیلو بایت
دهکده توریستی طبیعت سبز پارس سرعین92.5 کیلو بایت
تاسیسات و اماکن گردشگری در اراضی اطراف دریاچه شورابیل96.5 کیلو بایت
تله کابین و مجتمع های آب درمانی قینرجه مشکین شهر91.5 کیلو بایت
تله سیژ منطقه نمونه گردشگری شابیل98 کیلو بایت
منطقه نمونه گردشگری کنزق141 کیلو بایت
منطقه نمونه گردشگری نئور141 کیلو بایت
مجتمع بین راهی اردبیل مشکین شهر97.5 کیلو بایت
مجتمع بین راهی اردبیل نیر91 کیلو بایت
مجتمع بین راهی محور رضی97 کیلو بایت
تاسیسات و امکانات جانبی آب درمانی سردابه92 کیلو بایت
آب درمانی کوثر91.5 کیلو بایت
آب درمانی برجلو91.5 کیلو بایت
آب درمانی سقزچی نیر91.5 کیلو بایت
آب درمانی قوتور سویی92 کیلو بایت
آب درمانی شابیل91.5 کیلو بایت
هتل پنج ستاره در حوالی دریاچه شورابیل98 کیلو بایت
هتل فرودگاه23.5 کیلو بایت
فرم خالی فرصت سرمایه گذاری94.5 کیلو بایت