فرم درخواست سرمایه گذاری

سرمایه گذار محترم لطفا جهت درخواست سرمایه گذاری و امکان پیگیری بهتر، فرم زیر را پر نمایید. پس از بررسی اطلاعات، مدارک مورد نیاز و زمان مراجعه برای شما ارسال خواهد شد.

(تکمیل کننده فرم مسئول صحت اطلاعات می باشد.)

 

الف) خلاصه وضعیت طرح
1- عنوان طرح
2- حوزه فعالیت
زیر بخش
3- خدمات یا محصولات تولیدی
نوع
ظرفیت تولید سالانه
4- میزان اشتغالزایی
نفر
5- محل احداث پروژه
نام شهرستان

نام شهرک صنعتی
6- سابقه اجرای طرح
نام استان
نام شهرستان
7- خلاصه فرآیند اجرایی پروژه
ب) اطلاعات فنی طرح
8- میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح
مواد اولیه داخلی درصد
مواد اولیه خارجی درصد
9- سهم بازار عرضه محصول
بازار داخلی درصد
بازار خارجی درصد
10- مدت زمان اجرای طرح
11- وضعیت پروژه
ج) وضعیت منابع مالی طرح
12- میزان سرمایه مورد نیاز پروژه
سرمایه ثابت میلیون ریال
کل سرمایه گذاری میلیون ریال
سرمایه در گردش میلیون ریال
13- میزان منابع مالی آورده یا مورد نیاز پروژه
آورده میلیون ریال
منابع مورد نیاز ریالی میلیون ریال
منابع مورد نیاز ارزی
د) سایر مشخصات
14- نوع پروژه
16- مشخصات سرمایه گذار
نام شرکت
نام نماینده شرکت
آدرس
تلفن
فاکس
وب سایت
15- نوع سرمایه گذاری

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.