قابلیت ها و فرصت های بخش صنعت و معدن اردبیل


اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

  • معادن استان
  • بنگاه های صنعتی مهم استان
  • شهرک های صنعتی استان
  • اولویت های سرمایه گذاری صنعتی و صنایع معدنی
  • مشوق های سرمایه گذاری
  • مراحل و ضوابط ایجاد طرح های صنعتی
  • مزیت های سرمایه گذاری در استان اردبیل
  • تسهیلات و خدمات قابل ارائه خانه صنعت و معدن
  • ...

فایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.


AttachmentSize
قابلیت ها و فرصت های بخش صنعت و معدن اردبیل - pdf1.36 MB