قابلیت ها و فرصت های امور زیر بنایی اردبیل


موارد مطرح شده در این بخش به شرح ذیل می باشد:

  • منابع آب و پتانسیل های موجود
  • منابع برق و قابلیت ها
  • منابع گاز
  • راه و ترابری
  •  حمل و نقل پایانه ها
  • مخابرات
  • ...


فایل ضمیمه حاوی فصل مربوطه از کتاب فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در استان اردبیل میباشد.


AttachmentSize
قابلیت ها و فرصت های امور زیربنایی اردبیل - pdf1.85 MB