پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخش گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل


در اين قسمت پروژه هاي بخش گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل بصورت کلی در یک فایل pdf و بصورت تکی در فايل هاي doc ضمیمه شده است.

جهت باز کردن فايل pdf نرم افزار "Adobe Reader" نسخه 7 به بالا و برای باز کردن فایل های doc نرم افزار "Microsoft Word" نسخه 2003 به بالا مورد نیاز می باشد.


AttachmentSize
کلیه پروژه های بخش گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل - pdf392.39 KB
دهکده توریستی طبیعت سبز پارس سرعین92.5 KB
تاسیسات و اماکن گردشگری در اراضی اطراف دریاچه شورابیل96.5 KB
تله کابین و مجتمع های آب درمانی قینرجه مشکین شهر91.5 KB
تله سیژ منطقه نمونه گردشگری شابیل98 KB
منطقه نمونه گردشگری کنزق141 KB
منطقه نمونه گردشگری نئور141 KB
مجتمع بین راهی اردبیل مشکین شهر97.5 KB
مجتمع بین راهی اردبیل نیر91 KB
مجتمع بین راهی محور رضی97 KB
تاسیسات و امکانات جانبی آب درمانی سردابه92 KB
آب درمانی کوثر91.5 KB
آب درمانی برجلو91.5 KB
آب درمانی سقزچی نیر91.5 KB
آب درمانی قوتور سویی92 KB
آب درمانی شابیل91.5 KB
هتل پنج ستاره در حوالی دریاچه شورابیل98 KB
هتل فرودگاه23.5 KB
فرم خالی فرصت سرمایه گذاری94.5 KB