در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان پورتال تخصصی پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری تشریح شد .

در هفتادمین جلسه ، پورتال تخصصی پنجره واحد سرمایه گذاری استان اردبیل توسط مجریان طرح تشریح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دکتر مظفری گفت : راه اندازی پورتال پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل دریچه ای بسوی جذب آسان و بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد بود و حداقل زمان ممکن را جهت دسترسی به فرم ها و استعلامات و اطلاعات تکمیلی را صرف خواهند نمود .

در این جلسه که با حضور نمایندگان ثابت و رسمی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ، مسئولین فناوری اطلاعات و داده ها برگزار شد ، مجریان طرح که بخش نرم افزاری این سامانه را برعهده دارند توضیحات کاملی از نحوه راه اندازی و کاربرد این نرم افزار را ارائه دادند و در ادامه کارکنان IT دستگاههای اجرایی عضو مرکز سرمایه گذاری سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند .

تاریخ: 
1396/11/04
تصویر: