بازدید اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان

با هماهنگی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان ،اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری با هدف تبادل نظر، استفاده از تجربیات و آشنایی با نرم افزار پنجره واحد و نقشه راه سرمایه گذاری استان ازمرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دراین بازدید مسئول گروه سرمایه گذاری استان زنجان در خصوص نحوه کار و خدمات الکترونیکی ارائه شده در وب سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری وهمچنین دریافت درخواست از متقاضیان، طرح و بررسی در جلسه مرکز، استعلامات، معرفی طرح های سرمایه گذاری در حال اجرا، معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان، معرفی قابلیت ها و مزیت های سرمایه گذاری استانی، پاسخگوئی به سوألات سرمایه گذاری داخلی یا خارجی از طریق سامانه و... توضیحات کامل و جامعی ارائه نمود. در ادامه اعضای مرکزخدمات استان درجریان نحوه اجرای نقشه راه سرمایه گذاری استان زنجان که توسط اداره کل اموراقتصادی ودارایی وبا انتخاب مشاور انجام یافته قرارگرفتند.

خاطر نشان می شود : دراین بازدید مسئول مرکز خدمات استان زنجان ، اصلی ترین لازمه موفقیت پروژه مذکور را تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی ، وجود زیر ساخت های لازم در دستگاههای اجرایی متولی امر از قبیل: لایه های GIS اراضی ملی، راههای دسترسی، شبکه های آبیاری، موقعیت مکانی خطوط انتقال گاز، برق، پهنه های معدنی، رده های زیست محیطی، تجمیع GIS کلیه شهرکهای صنعتی و در حالت کلی وجود لایه های اطلاعاتی از مناطق و امکانات هر دستگاه در کنار نقشه GIS مناطق دانست .

درپایان پرسش و پاسخ های طرفین در زمینه های مذکور مطرح و ابهامات موجود بر طرف گردید.

تاریخ: 
1396/11/05
تصویر: