فرآیند سرمایه گذاری طرح های کشاورزی در هفتاد و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری تشریح شد .

هفتاد و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگان تام الاختیار و دائمی دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز ، با دستور بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان سرمایه‌گذاری ، در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه علاوه بر بررسی فرآیند دستگاهها، مشکل 2 طرح تولیدی سرمایه گذاری در محدوده شهرستان های اردبیل و مشگین شهر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت حل و رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران اتخاذ گردید و در ادامه فرآیند سرمایه گذاری طرح های کشاورزی نیز تشریح شد .

تاریخ: 
1396/11/11
تصویر: