مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت : رتبه ‌اعتباری ایران پس از یک دهه به ۵ ارتقا یافت.

بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شاخص ریسک اعتباری ایران با یک واحد کاهش نسبت به گزارش فصلی پیشین این سازمان به 5 رسیده ‌است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، دکتر مظفری درباره این رتبه گفت : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌ عنوان یکی از معتبرترین مرجع تحلیل و ارائه ریسک اعتباری کشورها، هر سه ماه یک بار اقدام به بروزرسانی ریسک اعتباری کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های خود می‌کند، و رتبه‌بندی اعتباری ارائه‌ شده در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه در فرآیند سنجش وضعیت سرمایه‌گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات و شرکت‌های یک کشور حائز اهمیت است .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ارائه تابلوی راهنمای ریسک اعتباری کشورهای مختلف، این شاخص را به‌ صورت کمی و با استفاده از اعداد حسابی کمتر از هفت اعلام می‌کند. بطوریکه کشورهای دارای رتبه یک دارای کمترین میزان ریسک اعتباری و کشورهای دارای رتبه اعتباری هفت، پرمخاطره‌ترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند . سازمان مذکور برای برآورد ریسک اعتباری در کشورهای مختلف پس از تحلیل برخی از شاخص‌های کمی چون «رشد اقتصادی»، «نسبت بدهی به صادرات»، «نسبت بدهی به رشد اقتصادی» و «پوشش واردات» (نسبت ذخائر ارزی به میانگین ارزش واردات ماهانه) را محاسبه و پس از تعدیل این شاخص‌ها با شاخص‌هایی کیفی نظیر خوش‌ حسابی در پرداخت بدهی‌های پیشین و مختصات سیاسی و منطقه‌ای میزان ریسک اعتباری کشورهای مختلف را تخمین می‌زند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بیان داشت: بررسی وضعیت اعتباری ایران در جدیدترین گزارش سازمان مذکور نشان می دهد که رتبه ‌اعتباری ایران پس از بیش از یک دهه به ۵ ارتقا یافت. در یک دهه گذشته این شاخص برای ایران عمدتا 7 بود و تغییر این شاخص به رقم 5 ، کاهش 5 درصدی را در هزینه های تامین مالی به ارمغان خواهد آورد. بهبوداسن شاخص به معنای علامت مثبت به سرمایه‌گذاران، کاهش کارمزد حق بیمه اعتبار و افزایش سقف فاینانس در کشور است، بنابراین ارتقای رتبه ایران از نگاه سازمان همکاری و توسعه می‌تواند به‌ عنوان کاتالیزور فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای انتخاب ایران به‌ عنوان مقصد سرمایه‌گذاری عمل کند، آن ‌هم در شرایطی که دولت های اروپایی بویژه آمریکا در تلاش برای پرمخاطره جلوه دادن تجارت با ایران است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از میان کشورهای منطقه، پاکستان و افغانستان رتبه 7 ، آذربایجان رتبه 5 ، عمان و ترکیه رتبه 4 و کویت، امارات و عربستان رتبه 2 را در شاخص ریسک اعتباری کسب کرده اند 22و در مجموع به نظر می‌رسد این ارتقاء رتبه در فضای کلی اقتصاد ایران اثرات مثبتی به همراه داشته باشد و با بیشتر شدن ثبات و آرامش میل به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بیشتر کند و تجار و بازرگانان خارجی به ویژه بازرگانان و فعالان اقتصادی اروپایی را بیشتر به سمت همکاری با ایران متمایل کند. موضوعی که می‌تواند در کنار بهبود شاخص اعتباری سایر شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار هم ارتقاء و چشم‌انداز روشنی را در سال ۹۷ پیشروی اقتصاد ایران قرار دهد.

تاریخ: 
1396/11/21
تصویر: