شنبه, 14 تیر,1399
Menu

طرح های مهم و اولویت دار سرمایه گذاری در استان

23 طرح مهم و اولویت دار استان اردبیل
بخش دانلود فایل زیپ دانلود فایل زیپ
بخش صنعت فارسی انگلیسی
بخش کشاورزی فارسی انگلیسی
بخش گردشگری فارسی انگلیسی

لیست 23 طرح مهم و اولویت دار استان اردبیل - دانلود

 

10طرح منتخب از طرح های مهم و اولویت دار استان اردبیل
بخش دانلود فایل زیپ
بخش صنعت دانلود خلاصه طرح ها به زبان فارسی
بخش کشاورزی دانلود خلاصه طرح ها به زبان فارسی
بخش گردشگری دانلود خلاصه طرح ها به زبان فارسی

لیست 10طرح منتخب - دانلود

دی ان ان