در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری سه طرح مورد بررسی قرارگرفت.

جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگان دائمی و رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز ،بمنظور رسیدگی به درخواست ها و مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری با هدف ایجاد تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری تشکیل گردید . به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ،در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله احداث مجتمع آبدرمانی و پارک آبی در روستای بیله درق شهرستان سرعین ،احداث پالایشگاه پتروشیمی در شهرستان پارس آباد و همچنین حل مشکل تامین و تخصیص آب مورد نیاز طرح شرکت آلماتوز ،مجری تولید گرانول سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت . در خصوص طرح احداث مجتمع آبدرمانی و پارک آبی مقرر شد که بدلیل تمدید قرارداد تخصیص آب و موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،متقاضی درخواست جدیدی جهت انجام اقدامات بعدی تنظیم و به دستگاههای مرتبط تحویل دهد و در مورد احداث پالایشگاه تهیه بسته کامل شامل کروکی و نقشه( یوتی ام) طرح مذکور دستور جلسه بود تا در خصوص جانمایی و تامین منابع مورد نیاز پروژه در منطقه پیشنهادی بررسی های کارشناسی لازم صورت گیرد . و در خصوص مشکل تامین آب شرکت آلماتوز ، با توجه به اهمیت پروژه و در راستای حمایت از سرمایه گذاری ، مقرر گردید در صورت تخصیص آب در برنامه ششم توسعه برای استان اردبیل ، شرکت آب منطقه ای تامین آب طرح شرکت مذکور را از سهم سال 1396 استان را در اولویت قرار دهد .

تاریخ: 
1395/11/7
تصویر: