استاندار اردبیل گفت :قابلیت های سرمایه گذاری استان شناسایی و معرفی شود .

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور استاندار اردبیل و جمعی از مدیران و نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد .

در این جلسه استاندار اردبیل فعالیت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را در راستای جذب و حل مشکلات سرمایه گذاران مثبت ارزیابی و بر برگزاری یک جلسه در هفته در استانداری با حضور اعضای مرکز و سرمایه گذاران تاکید کرد .

دکتر خدابخش معرفی هر چه بهترقابلیت های سرمایه گذاری در بخش های صنعت ، معدن ،تجارت ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،گردشگری و کشاورزی را به سرمایه گذاران بخش خصوصی ضروری دانست و رفع مشکلات مالی و بانکی سرمایه گذاران در راستای جذب آنان که در نهایت به رشد اقتصادی استان می انجامدرا یاد آوری کرد .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هم، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را سرلوحه فعالیت های مرکز خدمات سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت :حضور کارشناسان و نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی باعث تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای لازم جهت سرمایه گذاری شده است . دکتر مظفری افزود :کلیپ های قابلیت ها و اولویت های سرمایه گذاری در استان به سه زبان فارسی ، آذری و انگلیسی شده که میتواند در معرفی بخش های مختلف استان سهم بسزایی داشته باشد.

شایان به ذکر است دراین نشست 3 طرح عمده سرمایه گذاری توسط اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ: 
1395/11/16
تصویر: