مذاکره برای سرمایه گذاری در صنعت عسل استان با فاینانس چینی

در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری 7 طرح مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری با حضور استاندار ،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ،مدیران و نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز و چند تن از سرمایه گذاران در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد .

در این جلسه 7 طرح از جمله احداث مجتمع های خدماتی ، رفاهی و گردشگری ، جایگاه سوخت ،مزارع پرورش ماهی و کبک و شرکت شهد عسل مورد بررسی قرار گرفت.

در خصوص پیشنهاد فاینانس طرحهای تولیدی توسط سرمایه گذار چینی مقرر گردید مجری شرکت شهد عسل بعنوان نماینده سرمایه گذار، شرایط مورد نظر فاینانس را طی نامه ای به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار استانداری اعلام نماید تا تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ گردد و در خصوص طرح مزرعه پرورش کبک هم با عنایت به قرار گرفتن محل اجرای آن در روستای بوسجین شهرستان نیر ،مقرر گردید دفتر امور روستایی استانداری اقدامات لازم جهت معرفی نامبرده به بانک عامل برای دریافت تسهیلات سرمایه گذاری به طرح های روستایی را انجام دهد .

در مورد طرح پرورش ماهی هم دریافت جواز تاسیس با عنوان پرورش چند منظوره از اداره کل شیلات اقدام و در ادامه اداره کل محیط زیست استان با در نظر گرفتن حریم بین راهی و با رعایت 200 متر تا منتهی الیه محل طرح متقاضی، نسبت به صدور بلامانع برای طرح مذکور را اقدام نماید .

شرکت پخش فرآورده های نفتی استان هم در راستای اخذ مجوز برای طرح احداث مجتمع خدماتی ،رفاهی در منطقه جعفرآباد بیله سوار ، موظف شد اقدامات لازم را از طریق هیات مدیره شرکت ذیربط با تاکید بر ضرورت اجرا در منطقه اعمال و این مرکز را از نتیجه اقدامات مطلع نماید .

در خصوص طرح احداث جایگاه تک نازله سوخت شرکت پتروآیریک با عنایت به توافق شهرداری اردبیل با شرکت مذکور بمنظور اجرای طرح در 4 نقطه از شهر که تصویب شورای شهر نیز رسیده مقرر گردید شرکت پخش فرآورده های نفتی استان اقدامات لازم جهت دریافت مجوز اجرای پایلوت طرح در 4 نقطه مصوب شده انجام دهد و این مرکز را از نتیجه اقدامات مطلع نماید .

تاریخ: 
1395/11/23
تصویر: