استاندار اردبیل در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری گفت : جذب و حمایت از سرمایه گذاران یکی از مولفه های مهم جهت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار می باشد

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضوراستاندار اردبیل ،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، نمایندگان رسمی و دائمی دستگاههای اجرایی عضو مرکزو سرمایه گذاران با هدف حفظ ،جذب و حمایت از بخش سرمایه گذاری استان در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه استاندار اردبیل جذب و حمایت از سرمایه گذاران را یکی از مولفه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار عنوان کرد.

در این جلسه 5 طرح از جمله موج های آبی دلفین سفید واقع در روستای ویند کلخوران سرعین ،مجتمع تجاری وتفریحی آدنال در سرعین ،احداث پرورش ماهی در روستای موئیل مشگین شهر ، احداث گلخانه در روستای سلوط شهرستان نمین و شرکت تعاونی سرزمین آفتاب در سرعین بررسی و به مشکلات آنان رسیدگی شد .

در خصوص پروژه موج های آبی دلفین سفید مقرر شد مجری ،آب مورد نیاز خود را باخرید چاه تامین نماید و جلسه ای را با حضور مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و فرماندار سرعین تشکیل و تمهیداتی جهت پایین آوردن قیمت چاه موردنظر سرمایه گذار اندیشیده شود .

در خصوص طرح مجتمع تجاری و تفریحی آدنامال سرعین نیز شرکت توزیع نیروی برق اردبیل موظف شد با دریافت حق انشعاب 20 درصد نقد و مابقی در 10 قسط مشکل انشعاب طرح مذکور را برطرف کند .

بازدید نماینده شرکت آب منطقه ای از طرح احداث پرورش ماهی در وستای موئیل در اسفند ماه از موضوعی بود که به تصویب اعضای جلسه رسید و همچنین جهت بررسی مشکل شرکت سولار ویند ،مجری طرح احداث گلخانه در روستای سلوط شهرستان نمین ،بعد از اعلام موافقت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با پایین آمدن میزان آب درخواستی برای طرح مذکور به 10 متر مکعب در شبانه روز مقرر گردید اداره کل آب و فاضلاب روستایی این مقدار را برای شرکت فوق تامین نماید .

در خصوص مشکل مجری طرح شرکت تعاونی سرزمین آفتاب سرعین هم مقرر شد نامه ای در دفتر فنی استانداری جهت برطرف نمودن مغایرت های نامه های قبلی تهیه و برای حل مشکل شرکت تعاونی سرزمین آفتاب به شهرداری سرعین ارسال شود .

تاریخ: 
1395/11/29
تصویر: