حضورگروه بلند پایه اقتصادی جمهوری آذربایجان در اردبیل

وزیر اقتصاد و صنعت کشور آذربایجان به همراه تعداد کثیری از تجار و بازرگانان آن کشور در اردبیل حضور می یابند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ،در پی سفر مقامات استان اردبیل به باکو در ماههای گذشته ،تیم اقتصادی کشور آذربایجان در اردبیل حضور می یابند .

دکتر مظفری با اشاره به فرصت پیش آمده با سفر این گروه اقتصادی کشور دوست و همسایه آذری گفت : در طی این سالها این اولین مرتبه ای است که یک گروه اقتصادی بلند پایه از یک کشور در استان اردبیل حضور می یابند .

نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل افزود :دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی اقتصادی استان باید از این اتفاق مبارک در راستای توسعه و پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه نهایت بهره را بگیرند .

خاطر نشان میشود :این همایش اقتصادی به همت مقام عالی استان وتلاش برخی دستگاههای اجرایی مرتبط استان به ویژه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی اردبیل برگزار خواهد شد .

تاریخ: 
1395/12/1
تصویر: