استاندار اردبیل: مرکز خدمات سرمایه گذاری فرصت مطلوبی برای رونق اقتصاد استان است.

استاندار اردبیل گفت :جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فرصت مناسبی است برای تسریع در روند واگذاری طرحها و رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ،در این جلسه استاندار اردبیل ضمن تقدیر از زحمات اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ،فعالیت این مرکز را در خصوص حمایت از سرمایه گذاران و مجریان طرح های ویژه اقتصادی مثبت خواند وگفت :جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فرصت مناسبی برای تسریع در روند واگذاری طرحها و همچنین رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران است .

در این جلسه 5 طرح از جمله احداث مجتمع گردشگری در جاده اردبیل _سرعین ،احداث جایگاه سوخت چند منظوره در مسیر اردبیل _سرچم ،پرورش گاو شیری در روستای گلوجه شهرستان خلخال ، طرح توریستی و گردشگری در خلخال و طرح کمپ گردشگری در روستای دمیرچیلوی شهرستان بیله سوار مورد بررسی قرار گرفت .

در خصوص احداث مجتمع گردشگری در جاده اردبیل _سرعین ،مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه طرح های بالای چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری باید در سازمان مرکزی مورد بررسی قرار گیرند و مجری طرح باید 30 درصد از میزان سرمایه گذاری اعلامی در طرح توجیهی پروژه را در حساب بلند مدت خود داشته باشد گفت : سرمایه گذار برای پایین نشان دادن میزان سرمایه گذاری ، اعداد و ارقام طرح را جابجا نموده است که در این خصوص بنا بر نظر مقام عالی استان ،مقرر گردید جهت بررسی صحت مورد مذکور در طرح توجیهی ، نماینده تام الاختیار استانداری بهمراه یک نفر کارشناس از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان طرح مورد نظر را از نظر فنی مورد بررسی قرار دهند و گزارش آن را در جلسه بعدی ارائه بدهند .

در مورد طرح احداث جایگاه سوخت چند منظوره در مسیر اردبیل _ سرچم نیز که مجری طرح جهت اخذ موافقت اصولی چندین بار به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مراجعه نموده بود و با مشکل عدم شفافیت مراحل اخذ موافقت اصولی مواجه شده بود ،استاندار اردبیل دستور داد تا دستگاههای اجرایی استان باید فرآیند صدور مجوز را در وب سایت های خود بارگذاری کنند تا موجب سردرگمی سرمایه گذاران نشوند و مقرر گردید اداره کل راهداری پس از بررسی درخواست متقاضی ،ظرف یک هفته تمامی استانداردها و محدودیت های موجود برای طرح نامبرده را اعلام کند تا سرمایه گذار با رعایت آن موارد ،زمین مورد نظر خود را برای سرمایه گذاری به آن اداره کل معرفی نماید .

طرح پرورش گاوشیری از دیگر مواردی بود که سرمایه گذار بعد از استعلامات 13 گانه از ادارات ذیرربط با مشکل تغییر کاربری بعلت مزروعی بودن زمین مورد نظر مواجه شده بود که در این خصوص نماینده جهاد کشاورزی با اشاره به اعلام شرکت آب منطقه ای مبنی بر وجود دو چشمه جهت آبیاری این زمین و زمینی که دارای حق آبه باشد به جز برای طرحهای خاص از جمله احداث سردخانه و انبار سیب زمینی،تغییر کاربری مجاز نمی باشد و با توجه به اظهارات سرمایه گذار مبنی بر غیر قابل دسترسی بودن این آب بخاطر قرار گرفتن در شیب 70 درجه ،مقام عالی استان دستور داد تامعاون طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید مجددی از طرح مذکورکرده و گزارش آن را در جلسه بعدی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اعلام کند .

در خصوص طرح تویستی گردشگری در شورابیل هم با عنایت به اینکه سرمایه گذار سال 1385 مجوز خود را از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دریافت نموده و برای این کار استعلامی از شهرداری خواسته شده که شهردار اردبیل از سرمایه گذار خواست احداث سازه ای بدون مجوز در زمین مورد نظر را رفع نماید تا پروانه وی صادر گردد .

بررسی مشکل طرح کمپ گردشگری در روستای دمیر چیلوی شهرستان بیله سوار آخرین موردی بود که مطرح شد و مقرر گردید مشکل وی در جلسه کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری بررسی و در صورت عدم حل مشکل به جلسه اصلی مرکز خدمات سرمایه گذاری آورده شود .

تاریخ: 
1395/12/7
تصویر: