مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ؛ از اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تقدیر کرد.

در آخرین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال 1395 ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضمن تبریک فرارسیدن عیدباستانی نوروز ، از تلاش و زحمات اعضای مرکز در طول سال با اهدای لوح از آنها تقدیر وتشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه سه طرح از جمله مشکل جانمایی طرح احداث پالایشگاه پتروشیمی ،تاسیس دفتر حمل و نقل گردشگری و احداث مجتمع تفریحی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در خصوص طرح جانمایی احداث پالایشگاه پتروشیمی ، و در اجرای مصوبه قبلی جلسه مرکز مبنی بر بررسی نقشه (یوتی ام ) زمین پیشنهادی و اعلام نظر قطعی اعضاء پس از بررسی بعمل آمده و بنا به اظهار نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی ذیرربط مشخص گردید که امکان تامین برق ،گاز و آب مورد نیاز طرح مذکور وجود دارد ولی بگفته نماینده اداره کل محیط زیست در مرکز بدلیل عدم رعایت حد اقل فاصله محل پیشنهادی با روستای مجاورامکان احداث پالایشگاه در آن محل وجود ندارد که با عنایت به مشکل زیست محیطی محل مورد نظر که در دو کیلومتری فرودگاه اردبیل قرار دارد ،جهت احداث پروژه مقرر گردید در اولین جلسه مرکز در سال 1396 بررسی مجددی با حضور مجری طرح در این خصوص انجام پذیرد و راهکارهای اجرایی و نهایی جهت جانمایی طرح ارائه گردد.

در خصوص مشکل سرمایه گذار طرح تاسیس دفتر حمل و نقل گردشگری در اردبیل ، با توجه به اینکه نامبرده جهت اخذ مجوز از سال 1393 تا بحال چندین بار به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مراجعه نموده و اخیرا نیز با هماهنگی مرکز و استانداری ، درخواستی در همین راستا به دبیرخانه اداره مذکور ارائه شده است ولی دستگاه متولی با استناد به مصوبه هیئت وزیران در خصوص اولویت های گردشگری که اشاره ای به طرح مورد نظر شده است با صدور مجوز برای طرح وی مخالفت نموده اند درحالیکه بنا به اظهار متقاضی مجوزی با همین عنوان در سالهای قبل صادر گردیده است ،که مقرر گردید سرمایه گذار طرح مجددا درخواست خود را به نماینده رسمی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تحویل دهد تا نماینده مذکور پیگیر اقدامات بعدی بوده و نتیجه را در اسرع وقت به این مرکز اعلام نماید .

مشکل سرمایه گذار طرح احداث مجتمع تفریحی و گردشگری هم آخرین موضوعی بود که مطرح شد که در رابطه با محل اجرای طرح نامبرده پس از بررسی و بازدید بعمل آمده از محل پیشنهادی در جاده سرعین – اردبیل بنا به اظهار نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به لحاظ قرار گرفتن محل در قوس افقی و عدم تامین فاصله 800 متری تا دوربرگردان موجود در محل ، عملیاتی نمودن طرح مذکور در آن محل امکان پذیر نمی باشد که مقرر گردید متقاضی جهت رفع مشکل مذکور به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مراجعه و از نماینده رسمی آن اداره کل در مرکز مشاوره های لازم را دریافت نماید .

در انتهای آخرین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال 1395 ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تبریک فرارسیدن عید باستانی نوروز وبهار طبیعت به اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری ، از تلاش و زحمات اعضای مرکز که در طول سال 1395 و حضور مستمر ودائمی شان درپنجره واحد ، با اهدای لوح از آنها تقدیر وتشکر کرد.

تاریخ: 
1395/12/27
تصویر: