مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل با روش های نوین تامین منابع مالی خارجی آشنا می شوند .

مدیران دستگاههای اجرایی استان واعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری در دوره آموزش روش های نوین تامین مالی خارجی برای سرمایه گذاری حضور می یابند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، دکتر هاشم مظفری با بیان اهمیت آشنایی با آخرین اطلاعات و روش های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی گفت: با همکاری استانداری اردبیل کارگاه یکروزه آشنایی با نحوه و روش های نوین تامین منابع مالی خارجی در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی در منطقه جهت آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به لزوم تعدد برگزاری این کارگاهها برای آگاهی از آخرین قوانین و روش های جذب سرمایه گذاری در استان افزود: در این کارگاه مهندس امینی معاون وزیر راه و شهرسازی به عنوان سخنران، روش های نوین تامین منابع مالی خارجی برای سرمایه گذای را تشریح خواهد نمود.

تاریخ: 
1396/01/30
تصویر: