در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ، سه طرح و یک مورد سوابق شرکت مشاوره ای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت

جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری نیز به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری سه طرح سرمایه گذاری در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه سه طرح گردشگری ، اقامتی ، توریستی و خدماتی رفاهی ویک مورد رزومه شرکت مشاوره  ای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت .

مشکل تخصیص آب برای واحد گردشگری ، اقامتی، توریستی و آبدرمانی اولین موضوعی بود که مطرح شد و نهایتا مقرر گردید شرکت آب منطقه ای ظرف ده روز آینده بیزینس پلان نهایی چشمه های موجود استان را توسط مشاور معتبر تهیه نموده و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و گزارشی از اقدامات انجام گرفته در این خصوص را در جلسه بعدی این مرکز ارائه نماید . مشکل دوم هم مشکل اخذ موافقت از شرکت پخش فرآورده های نفتی برای احداث مجتمع خدماتی رفاهی در مسیر بزرگراه اردبیل _ سرعین بود که تصمیم اعضای جلسه بر آن شد تا جلسه ای با حضور مالک فرآیند ( اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، شرکت پخش فرآورده های نفتی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی )تشکیل و مشکل نامبرده مورد بررسی قرار گیرد .

در خصوص مشکل اخذ موافقت اصولی طرح احداث مجتمع خدماتی رفاهی در کیلومتر یک جاده اردبیل _ نمین ، نرسیده به روستای سلطان آباد هم سومین موضوعی بود که مطرح شد و مقرر گردید تا جلسه ای با حضور سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل و مساعدت های لازم با طرح مورد نظر صورت پذیرد و گزارش آن در جلسه بعدی ارائه گردد .

خاطر نشان می گردد : در پایان جلسه رزومه شرکت مشاوره ای راهبر  پیشگامان آموت مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل ، معرفی اجمالی از فعالیت های انجام یافته در شرکت مذکور را در جلسه ارائه نمود و مقررگردید تا جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز خدمات سرمایه گذاری تشکیل و رزومه و نوع خدماتی که شرکت نامبرده می خواهد انجام دهد بررسی گردد و گزارش آن به استاندار اردبیل ارائه گردد.

تاریخ: 
1396/5/7
تصویر: