در پنجره واحد ، صلاحیت یک شرکت مشاوره ای سرمایه گذاری موردتایید قرار گرفت .

این جلسه ویژه مرکز خدمات سرمایه گذاری به منظور پیگیری دستور مقام عالی استان ، مبنی بر بررسی کارشناسی صلاحیت شرکت مشاوره ای سرمایه گذاری "راهبر پیشگامان آموت " در ارائه خدمات مشاوره تخصصی طرح ها (ارزیابی ،مکان یابی و...) به سرمایه گذاران در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل گردید . به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، علوی گفت: شرکت راهبر پیشگامان آموت با تجربه اجرایی بالغ بر مشاوره 1200 طرح استانی در اقصی نقاط کشور در حوزه ارائه مشاوره ، مطالعات امکان سنجی و مطالعات مکان یابی در کلیه بخش های اقتصادی را دارد و در زمینه مشاوره به سه روش مختلف خدمات ارائه می نماید از جمله: در حالت اول سرمایه گذار مقدار مشخصی از سرمایه را در اختیار دارد ولی برای تعیین موضوع از شرکت مشاوره می خواهد ، در حالت دوم سرمایه گذار سرمایه و موضوع پروژه را دارد و خواستار مکان یابی مناسب برای اجرای طرح مورد نظر خود میباشد و در حالت سوم هم سرمایه گذار طرح ، سرمایه و زمین مورد نظر را در اختیار دارد ولی بدلیل عدم آگاهی از ضوابط و مقررات استقرار طرح ها نیازمند مشاوره می باشد . معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود : در زمینه چگونگی ارجاع متقاضی به شرکت مشاوره ، طی بحث و بررسی به این نتیجه رسیده شد که مرکز خدمات سرمایه گذاری استان طی مصوبه ای ، دستگاههای اجرایی مرتبط با صدور مجوز را الزام به پیشنهاد جهت رجوع متقاضی به شرکت مشاوره ای نماید که از عواید این کار، پیشرفت روند کار در بهترین شکل خود و صرفه جویی در زمان می باشد و در صورتی که متقاضی تمایل به استفاده از خدمات مشاوره ای را نداشته باشد ، مسئولیت مشکلات قانونی صدور مجوز ها و هزینه فرصت و زمان از دست رفته وی متوجه خود شخص خواهد بود . خاطر نشان میشود : با توجه به بررسی رزومه و توضیحات نماینده شرکت پیشگامان آموت در خصوص تجربه کاری ، اکثریت اعضای حاضر در جلسه توانمندی و صلاحیت شرکت مذکور در ارائه مشاوره ، مکان یابی و ... برای سرمایه گذاری در استان را تایید نمودند .

تاریخ: 
1396/5/10
تصویر: