جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل بصورت ویژه بمنظور رسیدگی به درخواست شرکت گردشگری آماندا برگزار شد .

جلسه ویژه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، نمایندگان ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز و اعضای پژوهشکده هوایی سازمان صنایع هوایی کشور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ،این جلسه با هدف بررسی و رسیدگی به درخواست شرکت آماندا جهت سرمایه گذاری و اجرای طرح پیشنهادی سازمان صنایع هوایی با عنوان دهکده علمی ، تفریحی و گردشگری پرواز در سه راهی سرعین ، نرسیده به اردوگاه مقدس اردبیلی تشکیل گردید .

طبق اظهارات نماینده و مشاور پژوهشکده هوایی سازمان هوایی کشور ، این سازمان در راستای اجرایی نمودن طرح پیشنهادی و جلب سرمایه گذار ، طی سالهای اخیر چندین جلسه مشاوره ای انجام داده که در نهایت شرکت گردشگری آماندا آمادگی خود را جهت سرمایه گذاری و اجرای طرح در محلی واقع در سه راهی شهرستان سرعین با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد تومانی در فاز اول و در فازهای بعدی با سرمایه 60 میلیارد تومانی اعلام نموده است .

در ادامه نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن اعلام همکاری ، خواستار مشخص نمودن میزان دقیق زیرساخت های مورد نیاز طرح توسط مجری شدند تا پس از انجام استعلامات لازم و بررسی دقیق ، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص مالکیت زمین پیشنهادی ، امکان تامین آب ، برق و گاز و...محل را اعلام نمایند و همچنین نماینده اداره کل محیط زیست استان نیز ضمن بیان برخی مقررات لازم الاجرای دستگاه ذیربط ، خواستار ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح از متقاضی شد .

تاریخ: 
1396/5/31
تصویر: