سی و سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ، موسوم به پنجره واحد تشکیل گردید .

سی وسومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل موسوم به پنجره واحد ، به ریاست معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل و با حضور نمایندگان رسمی و دائمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز و همچنین چند تن از سرمایه گذاران ، بمنظور بررسی و رسیدگی به درخواست ها و مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری مصوبات جلسات قبلی ، در محل مرکزبرگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری در مورد 4 طرح از جمله احداث نیروگاه در سطح استان ، احداث جایگاه بنزین در محور اردبیل به سرعین (روبروی تپه نادری ) ، احداث مجتمع خدماتی رفاهی و جایگاه سوخت در کیلومتر 18 جاده اردبیل – مشگین شهر و نیز بررسی طرح شرکت الکا تدبیر آراد( مجری تولید کننده برق از انرژی خورشیدی ) مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و تصمیماتی در خصوص رفع موانع سرمایه گذاران اتخاذ گردید .

تاریخ: 
1396/6/15
تصویر: