در سی و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان: طرح متقاضی احداث نیروگاه پنل خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت .

سی و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل و نمایندگان رسمی و دائمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز و همچنین چند تن از متقاضیان سرمایه گذاری در استان در محل مرکز ، واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه چند مورد از درخواست متقاضیان سرمایه گذاری از جمله طرح شرکت الکا تدبیر آراد، متقاضی احداث نیروگاه پنل خورشیدی در محدوده روستای دودران شهرستان نمین بررسی گردید که پس از ارائه توضیحاتی در خصوص طرح مذکور و نقاط یوتی ام زمین پیشنهادی توسط متقاضی به نمایندگان دستگاههای ذیربط ، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت اجرایی شدن پروژه ارائه و تصمیماتی در این خصوص ارائه گردید .

تاریخ: 
1396/6/21
تصویر: