جلسه مشترک مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با نمایندگان سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور برگزار شد.

جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بصورت ویژه با حضور سرپرست بخش نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و نمایندگان عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به منظور بررسی مشکلات و موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی در استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در ابتدای جلسه علوی معاون اقتصادی اداره کل هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی بیشتر دستگاههای اجرایی استان با راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی در استان، عنوان نمودند. سرپرست بخش نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در سه قالب تشویق، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می باشد و دفاتر مرکز خدمات سرمایه گذاری مسئول انجام وظایف فوق در استانها می باشد خواستار ارائه نکته نظرات کارشناسان مرکز در خصوص دلایل ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی را شدند. چالویی با اشاره به اینکه از در دوره پسا برجام بالغ بر 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شده و حدود2 میلیارد دلار آن جذب شده است ابراز داشت : با توجه به اینکه که منابع مالی داخلی محدود بوده و باید تلاش برای جذب منابع مالی خارجی همچنین جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج بیش از پیش افزایش یابد تا شاهد افزایش سرمایه گذاری و بالطبع تولید و اشتغال در استان ها باشیم. در خصوص مشکل تضامین بانکی نیز با توجه به ممنوعیت انتشار ضمانت ارزی بانکی به دلیل قابلیت نقد شوندگی آن، تضمین دولتی را جایگزین آن عنوان نمود. وی همچنین بر مطالعه و تحقیق در زمینه تشخیص صنایع دارای مزیت نسبی در اقتصاد استان تأکید نمودند. در ادامه اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری از منظرهای مختلف به مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی دراستانها پرداختند که از از جمله نقش کمرنگ دولت در تأمین و ایجاد زیرساخت‌های لازم اعم از راه آهن، آزاد راه و بزرگراه، توسعه فرودگاهی، عدم وجود شهرک های سرمایه گذاری تخصصی ،مشکل تضامین بانکی جهت اجرا یا فاینانس طرح های سرمایه گذاری استان از جمله مشکلاتی بود که مطرح شد و همچنین از دیگر موارد کم توجهی مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در هدایت و راهنمایی سرمایه گذاران به استان های محروم همچون استان اردبیل عنوان گردید بطوری که با وجود تهیه مطالعات طرح های اولویت دار سرمایه گذاری در استان توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری و سایر دستگاههای ذیربط(10 طرح صنعتی مطالعه شده توسط سازمان گسترش) و ارجاع آنها به سازمان ، تاکنون هیچ گونه سرمایه گذاری از طریق سازمان مذکورجهت اجرای طرح های فوقالذکر به استان معرفی نشده اند.

تاریخ: 
1396/7/7
تصویر: