در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری استان طرح مجتمع ورزشی و تفریحی مورد بررسی قرار گرفت .

چهل و سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان جهت بررسی مشکل متقاضی احداث مجتمع ورزشی و تفریحی، محلی واقع در اراضی ملی روستای قاسم قشلاقی از توابع شهرستان اردبیل در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، طبق اظهارات متقاضی، استعلام های لازم از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت شده و مجوز مورد نیاز برای اجرای طرح از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان نیزصادر گردیده است، ولی در ادامه فرآیند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پس از گذشت حدود 45 روز از زمان استعلام بدون مستندات قانونی و بدلیل ایجاد مزاحمت برای طرح مجاورمخالفت خود را اعلام نموده است.

به نظر اعضاء مرکز با عنایت به اینکه طرح مذکور مجتمع ورزشی و تفریحی بوده و احتمالا اشتراک زیادی با طرح مجاور نخواهد داشت و در صورت حذف قسمت های مشترک، نه تنها باعث ایجاد مزاحمت برای طرح همجوار نخواهد داشت بلکه می توانند بعنوان مکمل هم عمل نمایند و از طرفی با توجه به تقبل هزینه ایجاد رمپ ورود و خروج توسط سرمایه گذار طرح مجاور، ایشان نیز در صورت استفاده از این رمپ باید در هزینه ایجاد رمپ مذکور مشارکت نماید.

تاریخ: 
1396/7/22
تصویر: