مشکل دو طرح سرمایه گذاری در چهل و جهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت .

در چهل و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مشکل متقاضیان احداث باغ تالار و مجتمع خدماتی رفاهی ، در محل مرکز واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در مورد طرح سرمایه گذاری اول که مربوط به احداث باغ تالار در کیلومتر 5 جاده اردبیل _ خلخال واقع در روستای رضی آباد بود ، با بررسی های بعمل آمده در حضور نماینده تام الاختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعلام نظر قطعی نماینده دستگاه مذکور مشخص گردید که محل پیشنهادی در محدوده طرح هادی قرار نگرفته و باید مقید به ضوابط و شرایط اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای استان باشد ولذا در ادامه مجدداً دلایل مخالفت اداره کل مذکور با اجرای طرح مبنی بر عدم رعایت حدقل فاصله 3کیلومتری با مجتمع خدماتی رفاهی موجود در این محور و عدم رعایت حداقل فاصله 1000متری از محل تقاطع در بزرگراهها و آزاد راهها مورد بررسی قرار گرفت و نماینده اداره کل راهداری تنها راهکار قابل اجرا را استفاده از راه روستایی رضی آباد اعلام نمود و مدیر امور اراضی استان نیز اجرای طرح مذکور را در زمین مورد نظر ملزم به بررسی و اعلام نظر دستگاه ذیربط از جنبه درجه بندی زمین(آبی یا غیرآبی ) بیان داشت که در نهایت مقرر گردید اداره امور اراضی استان پس از انجام بررسی های لازم، نظر نهائی خود را در خصوص درجه بندی زمین(آبی یا غیرآبی) پیشنهادی متقاضی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به این مرکز اعلام نماید.

در مورد طرح بعدی نیز که در مورد احداث مجتمع خدماتی _ رفاهی در محور اردبیل – نمین نرسیده به روستای سلطان آباد بود باتوجه به بررسی ها و توافقات بعمل آمده در جلسات پیشین این مرکز مبنی بر مساعدت اداره امور اراضی استان در زمینه اخذ عوارض تغییر کاربری محل پیشنهادی، پس از بحث و بررسی مجدد و بیان اینکه عوارض مأخوذه فقط باید از مساحت تعیین شده برای احداث واحد خدمات خودرویی پروژه دریافت گردد و تصمیم اعضای جلسه بر آن شد تا اداره امور اراضی استان در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری برای مساحت اعلامی متقاضی بمنظور ایجاد واحد خدمات خودرویی مساعدت لازم را بعمل آورد.

تاریخ: 
1396/7/26
تصویر: