درچهل و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل طرح «شرکت پتروساین» مجری احداث واحد صنعتی در دستور کار قرار گرفت .

طرح «شرکت پتروساین » مجری احداث واحدصنعتی در اراضی ملی بخش 3 استان (شهرستان نمین ) در چهل و پنچمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، این جلسه با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی ، دفتر هماهنگی اموراقتصادی و امور اراضی استان اردبیل و همچنین نمایندگان ثابت دستگاههای اجرایی عضو مرکز برگزار گردید که تصمیم اعضای جلسه بر آن شد تا اداره کل محیط زیست استان حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت گزارش توجیهی زیست محیطی پروژه شرکت پتروساین ، در صورت رعایت ضوابط زیست محیطی نسبت به صدور بلامانع بودن زیست محیطی اقدام نماید و بر اساس توافقات اولیه بعمل آمده ما بین شرکت پتروساین و مدیریت شهرک های صنعتی استان ، شهرک صنعتی پس از اخذ هزینه های انجام شده و بر اساس نظریه کارشناسی از مستحدثات ایجادی در میزان اراضی درخواستی شرکت مذکور ، حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به صدور بلامانع بودن «واگذاری اعیانی » مذکور اقدام نماید و بدلیل عدم وجود زون های نفت و گاز در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل ، مقرر شد تا امور اراضی استان بدون اخذ نظر مجدد شهرک صنعتی استان ، نسبت به واگذاری زمین مورد نظر بر اساس ضوابط مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام نماید .

تاریخ: 
1396/7/27
تصویر: