در اتاق پنجره واحد سرمایه گذاری استان دو طرح مورد بررسی قرار گرفت .

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با هدف بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری در استان ، چهل و ششمین جلسه خود را در اتاق پنجره واحد واقع در اداره کل امور اقتصادی دارایی استان اردبیل برگزار کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه دو طرح متقاضیان سرمایه گذاری از جمله درخواست متقاضی تولید تورهای فلزی در محلی واقع در داخل محدوده روستای تقی دیزج از توابع شهرستان اردبیل و احداث باغ تالار در کیلومتر 7 جاده اردبیل – خلخال در دستور کار جلسه قرار گرفت .

طبق اظهارات متقاضی تولید تورهای فلزی ، وی فعالیت خود را با احداث یک واحد تور بافی فولادی برای کاربرد انسجام سنگها وکناره آسفالتها به صورت سنتی با دستگاه های نیمه اتوماتیک در داخل روستا و ملک شخصی بدون مجوز آغاز نموده و در حال حاضر جهت توسعه و مکانیزه کردن واحد مذکور اقدام به اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نموده که در مرحله اخذ استعلامات با توجه به قرار گرفتن محل پیشنهادی در داخل محدوده روستای تقی دیزج، اداره کل محیط زیست استان به دلیل مغایرت مکانی و عدم رعایت حداقل فاصله 200 متری از سکونت گاههای روستایی با صدور مجوز مخالفت بعمل آورده است.

که مقرر گردید متقاضی ضمن رعایت ضوابط و شرایط دستگاههای اجرایی مربوطه(امور اراضی، محیط زیست، راهداری، حمل و نقل جاده ای و...) محل دیگری را انتخاب و مجدداً اقدامات لازم جهت صدور جواز تأسیس را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری نماید در خصوص طرح دوم نیز که متقاضی در سال 1381 بدون انجام پروسه تغییرکاربری از دستگاه مربوطه ، در ملک شخصی خود که در آن زمان کاربری دامداری داشته اقدام به تأسیس باغ تالار نموده که تاکنون نیز در حال فعالیت می باشد ولی در ادامه فرآیند بدلیل عدم تغییرکاربری با مخالفت اداره امور اراضی استان مواجه شده و در نهایت با توجه به اینکه حکم قضایی در خصوص طرح نامبرده صادر شده لذا مقرر گردید متقاضی از محل صادر کننده حکم پیگیر ادعای خود باشد.

تاریخ: 
1396/8/1
تصویر: