مصوبات جلسات قبل در چهل و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان پیگیری شد .

به منظور پیگیری مصوبات جلسات قبلی چهل و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با حضورمعاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و همچنین نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه سه طرح خدماتی رفاهی و تولیدی متقاضیان احداث مجموعه خدماتی رفاهی در کیلومتر یک جاده اردبیل _نمین و باغ تالار در کیلومتر 5 جاده اردبیل به خلخال و همچنین احداث کارخانه تولید ظروف یک بار مصرف گیاهی در روستای سامیان مورد بررسی قرار گرفتند .

در خصوص طرح اول ، بنا به اظهارات نماینده سازمان جهاد کشاورزی ، با استناد به بخشنامه سازمان امور اراضی کل کشور مبنی بر تشخیص شمول یا عدم شمول پرداخت عوارض تغییر کاربری بر عهده دبیر کمیسیون تغییر کاربری اراضی بوده و طرح هایی که قبل از مورخه 15/07/96 حتی اگر در کمیسیون مربوطه تایید شده ولی مجوز تغییر کاربری آن صادر نشده باشد نیز شامل بخشنامه خواهد بود و چون طرح نامبرده قبل از تاریخ مذکور مورد تایید کمیسیون قرار گرفته ولی مجوز آن صادر نگردیده لذا ملزم به پرداخت عوارض تغییر کاربری می باشد .

رسیدگی به درخواست متقاضی احداث باغ تالار هم موضوع بعدی بود که مطرح شد و با توجه به مخالفت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با صدور موافقت اصولی برای طرح نامبرده با استناد به مصوبه عدم صدور مجوز برای طرح های خدماتی رفاهی تا کیلومتر 20 جاده اردبیل _ خلخال ، پیشنهاد گردید سرمایه گذار موضوع را از بنیاد مسکن پیگیری نماید و در صورت عدم موافقت این اداره با قرارگیری طرح در محدوده طرح هادی روستای رضی آباد ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای موافقت اصولی طرح را صادر خواهد نمود . بررسی درخواست شرکت سوگل سبلان متقاضی احداث کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در روستای سامیان آخرین موضوعی بود که در دستور کار قرار گرفت که طبق اعلام نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی بعد از بازدید طرح و تکمیل پرونده و ارسال آن به کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ، کمیسیون مذکور با تغییر کاربری محل از دامداری به کارخانه ظروف یک بار مصرف مخالفت بعمل آمده است و مقرر گردید تا نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان به مرکز نیز ارسال شود .

تاریخ: 
1396/8/6
تصویر: