دو طرح در چهل و هشتمین جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت

چهل و هشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری جهت بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان دو طرح سرمایه گذاری و پیگیری مصوبه جلسه قبلی، در محل مرکز واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید .

بررسی و رسیدگی به متقاضی طرح تغییر کاربری دامداری به کارخانه بافندگی جوراب،کلاه و دستکش واقع در بعد از پلیس راه اردبیل– نمین (روستای خانکندی) اولین موضوعی بود که مطرح گردید که با توجه به اظهارات متقاضی، وی جهت احداث کارخانه بافندگی جوراب، کلاه و دستکش سه دانگ از شش دانگ زمینی به متراژ 8000 مترمربع با کاربری دامداری واقع در روستای خانکندی را خریداری نموده است و در حال حاضر بمنظور تغییرکاربری زمین مذکور از یک طرح کشاورزی به یک طرح غیرکشاورزی، درخواست طرح موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک را دارد که در این جلسه پس از بحث و بررسی و ارائه مشاوره لازم به متقاضی، تصمیمیاتی اتخاذ گردید.

درخواست متقاضی طرح گاردن ریلکس و بولینگ در زمینی واقع در مسیر اردبیل– سرعین موضوع مطرح شده بعدی بود که سرمایه گذار از ابتدای فرآیند طرح به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مراجعه نموده است و در این جلسه نیز در راستای رسیدگی به درخواست وی، پس از بحث و بررسی در زمینه مذکور و جهت رعایت حد فاصل قانونی این طرح با طرح های مشابه موجود در این محور، تصمیمیات لازم اتخاذ گردید. خاطر نشان می شود در پایان در خصوص پیگیری طرح متقاضی احداث پیست اسکی در مسیر اردبیل- سرعین هم بحث شد و با توجه به اینکه طرح در کمیسیون جهاد کشاورزی استان مورد موافقت قرار گرفته و در مرحله نهایی می باشد تصمیم اعضای جلسه براین شد تا نماینده سازمان جهاد کشاورزی ضمن انجام پیگیری های لازم، نتیجه نهایی کمیسیون مذکور را به این مرکز اعلام نماید.

تاریخ: 
1396/8/10
تصویر: