در جلسه این هفته مرکز خدمات سرمایه گذاری: طرح متقاضی احداث نیروگاه پنل خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت .

چهل و نهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگان رسمی و دائمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز ، با دستور بررسی درخواست «شرکت الکاتدبیر آراد » متقاضی احداث نیروگاه پنل خورشیدی در محل مرکز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، بنا به اظهارات شرکت الکا تدبیر آراد ، این شرکت با هدف سرمایه گذاری بیش از 120 میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 50 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم ، بمنظور احداث و راه اندازی نیروگاه مذکور با قابلیت تولید جریان برق دو مگاواتی فتوولتاییک ، قطعه زمینی در محدوده اراضی روستای کمی آباد شهرستان اردبیل در نظر گرفته است ، در حالی که مدیریت امور اراضی شهرستان طی بازدید انجام گرفته با استناد به آبی بودن زمین های منطقه مذکور از تشکیل پرونده طرح در کمیسیون تغییر کاربری مخالفت نموده است و با توجه به اظهارات متقاضی زمین مورد نظر دارای شیب بالای 15 درصد بوده و امکان آبیاری در این شیب زمین میسر نمی باشد ولی باتوجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی کل منطقه را زیر سطح آبیاری قطره ای عنوان می نماید با طرح فوق مخالفت بعمل آورده است که در نهایت مقرر گردید نماینده رسمی سازمان جهاد کشاورزی در مرکز خدمات سرمایه گذاری ، به همراه کارشناس مربوطه به بازدید مجدد از زمین متقاضی اقدام و نتیجه را در جلسه آتی مرکز اعلام نماید .

تاریخ: 
1396/8/17
تصویر: