در دستور کار جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری قرار گرفت: قابلیت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف توسط دستگاههای اجرایی ذیربط معرفی گردد.

پنجاه و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با موضوع بررسی مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی استان و پیگیری تهیه پکیج سرمایه گذاری در بخش های مختلف در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی استان که در راستای تسهیل و جذب سرمایه گذار در سال 1395 با همکاری و هماهنگی نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز جمع بندی و در قالب کتاب راهنمای سرمایه گذاری و بروشور به سرمایه گذاران ارائه گردیده بود، مجدداً به منظور بروزرسانی، اعمال برخی اصلاحات(حذف یا تکمیل برخی موارد) مورد بازبینی اعضا قرار گرفت و تصمیم اعضای جلسه برآن شد تا نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو مرکز ضمن بررسی مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری بخش مربوط، نظرات اصلاحی و تکمیلی دستگاه ذیربط را در جلسه بعدی اعلام نمایند.

در ادامه تهیه پکیج سرمایه گذاری استان که در جلسه پیشین مرکز نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، عنوان 40طرح اولویت دار بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگی استان توسط نماینده تام الاختیار دستگاه ذیربط به تفکیک شهرستانهای هدف مطرح گردید و با توجه به کامل نبودن برخی اطلاعات شاخص مکانیانی طرح ها( میزان زمین و آب مورد نیاز و...) پس از بحث و بررسی مقرر گردید: بمنظور مکانیابی کارشناسی شده و دقیق طرح ها در این مرکز، مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن بازبینی مجدد طرح ها، میزان دقیق زیرساخت های مورد نیاز طرحها را مشخص و در جلسات آتی این مرکز اعلام نماید. خاطرنشان می شود : در این جلسه در راستای پیگیری مصوبات جلسات پیشین و اعلام پاسخ نهایی به متقاضیان، مشکل تأمین آب طرح متقاضی احداث مجتمع خدماتی-رفاهی در محور اردبیل-سرعین و مشکل تخصیص آب برای طرح متقاضی احداث واحد گردشگری، اقامتی، توریستی و آبدرمانی در روستای موئیل شهرستان مشگین شهر مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت .

تاریخ: 
1396/09/08
تصویر: