در اتاق پنجره واحد سرمایه گذاری استان پنجاه و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد .

پنجاه و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال 96 با موضوع بررسی و رسیدگی به مشکل متقاضی احداث مجتمع خدماتی ، رفاهی (تیرپارک ) در محور اردبیل _ پیرآلقیر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه ضمن بررسی محل استقرار طرح مذکور و خدمات قابل ارائه در آن ، نماینده اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان دلیل مخالفت دستگاه ذیربط را واقع شدن محل پیشنهادی در محدوده پروژه گردشگری شرکت تایسیز سبلان و مغایر بودن آن با طرح های 16 گانه آن دستگاه اعلام نمود که در ادامه با بررسی نقاط utm و نقشه سایت پلان طرح نامبرده مشخص گردید محل طرح هیچگونه تداخلی با محل اجرای طرح شرکت تایسیز سبلان نداشته و همچنین با توجه به تعریف مجتمع های خدماتی ، رفاهی (تیرپارک ) و اهداف ایجاد آن برخی ابهامات موجود در زمینه خدمات ارئه شده در طرح رفع و مشخص شد که طرح مذکور منطبق با طرح های گردشگری بوده است و مقرر شد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تعریف مصوب آن دستگاه از مجتمع خدماتی ، رفاهی را طی نامه ای به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان منعکس نماید تا آن اداره کل ضمن بررسی دقیق موضوع ، اقدامات جهت اعلام نظر مساعد در مهلت قانونی را انجام دهد .

تاریخ: 
1396/09/25
تصویر: