دیدار نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل با تیم سرمایه گذاری چین

مدیر کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل در حاشیه نمایشگاه توانمندیهاو فرصت های سرمایه گذاری ایران وچین با تیم سرمایه گذاری وتجارت چین دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دکتر مظفری با تشریح مزیت ها ومشوق های سرمایه گذاری در استان اردبیل افزود: مناطق مختلف استان اردبیل از ظرفیت ها وپتانسیل های فراوانی برای سرمایه گذاری در زمینه های گردشگری ،خدماتی وکشاورزی وصنعتی برخوردار می باشد ودر کنار آن ، این استان دارای نیروی کار جوان تحصیل کرده ومستعد بسیاری میباشد.

در ادامه این دیدار بسته های نرم افزاری تصویری واطلاعاتی در ارتباط با زمینه ها وپتانسیل های سرمایه گذاری در استان وهم چنین طرح های مطالعاتی و پیش امکان سنجی شده واولویت دار در راستای شناساندن ظرفیت های سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان به طرف های گفتگو تحویل گردید که با استقبال خوبی از سوی تجار وسرمایه گذاران طرف چینی مواجه گردید.

شایان به ذکر است در این دیدار ها مشاور اقتصادی استاندار ، مدیر منطقه اقتصادی نمین ونماینده مردم شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

تاریخ: 
1396/09/25
تصویر: