جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با بررسی سه طرح برگزار شد .

پنجاه و هشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با هدف رسیدگی به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری درزمینه های کاشت زیتون ، احداث نیروگاه پنل خورشیدی و احداث گلخانه در روستای آراللوی بزرگ برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، طرح زیتون کاری در اراضی شهرستان پارس آباد اولین موضوعی بود که مطرح گردید و بنا به اظهارات نماینده سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم بررسی موضوع در "کمیته فنی احداث باغ در اراضی شیب دار " و با توجه به اینکه مصوبه این کمیته به منزله موافقت امور اراضی با اجرایی شدن طرح می باشد و همچنین با در نظر گرفتن مزایای محل مورد نظر برای اجرای طرح که در نزدیکی کانال انتقال آب قرار گرفته و استفاده مجری طرح از سیستم آبیاری تحت فشار ، مقرر شد تا متقاضی نقشه (یو تی ام ) زمین مورد نظر به همراه درخواست اجرای طرح را تهیه و به سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهد تا موضوع در کمیته فنی احداث باغ در اراضی شیب دار مطرح گردیده و اقدامات لازم انجام گیرد و همچنین نماینده آب منطقه ای موضوع را با نظر مساعد بررسی و نتیجه را در جلسه بعدی مرکز اعلام نماید .

بررسی درخواست شرکت الکا تدبیر آراد متقاضی احداث نیروگاه پنل خورشیدی در محدوده شهرستان نمین هم دومین موضوعی بود که مطرح گردید و از آنجایی که زمین پیشنهادی متقاضی در مالکیت اداره کل راه وشهرسازی استان بوده و طبق اظهارات نماینده این دستگاه ، صدور مجوز واگذاری زمین بالای 5000 متر برعهده وزارت متبوع می باشد و باتوجه به اینکه برای واگذاری زمین موجود موافقت شرکت برق منطقه ای بعنوان دستگاه متولی مورد نیاز می باشد مقرر شد متقاضی پس از اخذ مجوز از شرکت توزیع نیروی برق استان ، مراحل مربوط به واگذاری زمین پیشنهادی را از اداره کل راه و شهرسازی استان بوسیله نمایندگان ثابت شرکت توزیع نیروی برق و راه وشهرسازی استان پیگیری نماید .

درخواست متقاضی احداث گلخانه در روستای آراللوی بزرگ آخرین موضوعی بود که بررسی گردید و طبق اعلام متقاضی ، وی دارای حق آبه استفاده از چاه عمیق موجود در زمین زراعی مورد نظر بوده ولی شرکت امور آب منطقه ای مجوز مورد نیاز برای استفاده متقاضی از آب چاه را تاکنون صادر ننموده است و بر این اساس تصمیم اعضای جلسه براین شد تا نماینده آب منطقه ای موضوع را با نظر مساعد بررسی و نتیجه را در جلسه بعدی مرکز خدمات سرمایه گذاری اعلام نماید .

تاریخ: 
1396/09/28
تصویر: