مشکل متقاضی طرح اکتشاف معدن کانسنگ روی و سرب در اتاق پنجره واحد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت

درخواست متقاضی طرح اکتشاف معدن کانسنگ روی و سرب در شهرستان خلخال در شصتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، متقاضی درخواست اکتشاف معادن کانسنگ سرب و روی را درشهرستان خلخال مطرح نموده و در این خصوص استعلامات لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام گرفته و در این جلسه باتوجه به نظر دستگاههای اجرایی مستعلم و مخالفت اداره کل محیط زیست با صدور پروانه اکتشاف برای طرح نامبرده قرار بر این شد سازمان مذکور اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهد.

همچنین در این جلسه در راستای پیگیری مصوبات جلسات پیشین و اعلام پاسخ نهایی به متقاضیان، مشکل استفاده از حق آب چاه کشاورزی موجود در زمین زارعی مربوط به طرح متقاضی احداث گلخانه در روستای آراللوی بزرگ، مشکل تأمین آب طرح متقاضی زیتون کاری در شهرستان پارس آباد، مشکل تأمین آب طرح های دامپروری 5000رأسی در اراضی روستای جگرکندی شهرستان نمین و طرح مرغداری اصغر در روستای نوران مطرح و وپیگیری گردید.

تاریخ: 
1396/10/4
تصویر: