سه طرح تفریحی ،گردشگری و تولیدی در شصت و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با حضور نمایندگان تام الاختیار و دائمی دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز ، با دستور بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان سرمایه‌گذاری ، در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در این جلسه 3 طرح سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت حل و رفع مشکلات پیش و روی سرمایه گذاران توسط اعضای حاضر در جلسه اتخاذ گردید .

موضوع اول مربوط به بررسی درخواست صدور موافقت اصولی برای پروژه دهکده تفریحی گردشگری شرکت تایسیز سبلان بود که مقرر گردید نماینده ثابت و تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن پیگیری موضوع ، نتیجه رادر جلسه بعدی مرکز اعلام نماید.

درخواست شرکت مرغ ساوالان واقع در جاده مغان هم دومین موضوعی بود که مطرح شد و با توجه به اینکه موضوع در کمیته فنی استانداری بررسی و منجر به مصوبه گردیده بود لذا مقرر گردید متقاضی پیگیری‌های لازم را از دفتر فنی استانداری انجام دهد.

بررسی درخواست شرکت پتروسایین متقاضی احداث پالایشگاه در شهرستان نمین هم آخرین موضوعی بود که مطرح گردید و تصمیم اعضای جلسه بر آن شد تا اداره کل امور اراضی نسبت به واگذاری زمین اقدام نمایندوشرکت پتروسایین نیز به پرداخت هزینه‌های صورت گرفته (بعد از ارزیابی کارشناسی) باید اقدام نماید.

تاریخ: 
1396/10/6
تصویر: