شصت و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری جهت حل مشکلات متقاضی احداث کارخانه‌ها و نیز واحدهای طرح مس کاتدی در اتاق پنجره واحد سرمایه گذاری برگزار شد .

جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با حضور نمایندگان تام الاختیار و ثابت دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز، با دستور بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضی سرمایه‌گذاری، در محل مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، در شصت و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری ، درخواست متقاضی احداث کارخانه‌ها، واحدهای طرح مس کاتدی و صنایع پایین دستی مورد بررسی قرار گرفت که سرمایه گذار به شاخص های بارز این طرح از قبیل سرمایه گذاری1200 میلیارد تومانی، اشتغالزایی 27000نفری، دانش بنیان بودن و امکان صادرات برخی از محصولات (ظروف مسی) به کشورهای ایتالیا، کویت و ترکیه اشاره نمود و بنا به اظهارات نامبرده قرار است با مشارکت سرمایه گذاری از استان آذربایجان شرقی به اجرای طرح مس کاتدی و ایجاد شهرک تخصصی مس اقدام نمایند و در این خصوص نیازمند زمینی به مساحت 100هکتار از اراضی ملی منطقه خلخال می باشند و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط( سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل منابع طبیعی، محیط زیست، راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت آب منطقه ای، گاز، برق و...) پس از بحث و بررسی ، ضمن موافقت با کلیات طرح و قول همکاری و مساعدت، خواستار اخذ موافقت اصولی از دستگاه متولی و مشخص شدن محل دقیق اجرای طرح جهت انجام استعلامات لازم و اعلام نظر قطعی شدند.

خاطر نشان می شود : تصمیم اعضای جلسه بر آن شد تا متقاضی به منظور اخذ موافقت اصولی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نمایدوپس از اخذ موافقت مذکور با هماهنگی نماینده تام الاختیار اداره کل منابع طبیعی در مرکز خدمات سرمایه گذاری نسبت به تهیه utm محل مورد نظر و ارجاع به این مرکز جهت اعلام نظر قطعی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید.

تاریخ: 
1396/10/9
تصویر: