دوره آشنایی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی بصورت ویدئو کنفرانس آغاز شد .

دوره آشنایی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی با حضور معاون اقتصادی ، نمایندگان ثابت و تام الاختیار دستگاههای اجرایی وکارشناسان سرمایه گذاری در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بصورت ویدئو کنفرانس آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، این دوره به همت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، جهت توانمند سازی مدیران و کارشناسان مرتبط و مطلع در مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها بصورت دو روز در هفته (بمدت 12 ساعت ) برگزار و تا سوم بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت .

تاریخ: 
1396/10/17
تصویر: