مشکل سه طرح عمرانی ، خدماتی تفریحی وتولیدی در شصت و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بررسی گردید .

شصت و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با حضور نمایندگان تام الاختیار و دائمی دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز ، با دستور بررسی و رسیدگی به درخواست متقاضیان سرمایه‌گذاری ، در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید که در این جلسه 3 طرح سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت حل و رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، اولین موضوعی که مطرح شد ، مشکل توسعه واحد های تخصصی درمانگاه لقمان شهرک کارشناسان بود که متقاضی جهت توسعه واحد خدماتی _ درمانی درمانگاه لقمان با ساخت ساختمان جدید، چسبیده به درمانگاه مذکور، با هدف ارایه خدمات تخصصی(آزمایشگاه، سونوگرافی، فیزیوتراپی و...) و افزایش اشتغال زایی وتمرکز زدایی، اقدام به اخذ موافقت اصولی از دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی نموده است که بنا به اظهار متقاضی، مسئول فنی معاونت درمان دانشگاه عنوان کرده که جهت توسعه واحدهای تخصصی درمانگاه، متقاضی باید پزشکان متخصص این واحدها را معرفی کند که به نظر وی این امر موجب تحمیل هزینه اضافی تا زمان بهره برداری برای متقاضی فراهم می نماید.

مشکل متقاضی احداث مجتمع خدماتی رفاهی وتفریحی در سرعین دیگر موضوعی بود که مطرح شد و بنا بر اظهار نامبرده، از سال 1393اقدام به احداث مجتمع فوق الذکر با امکانات جایگاه سوخت، پارک آبی، پارک بازی کودکان، مجتمع های اقامتی برای گردشگران، رستوران و نماز خانه در نزدیکی مجتمع آبدرمانی سرعین نموده که در فرآیند استعلامات جهت اخذ موافقت اصولی، با مخالفت شرکت نفت بدلیل عدم وجود توجیه اقتصادی طرح مذکور مواجه شده است، در خصوص طرح مذکور از نظر اکثریت اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی طرح متوجه متقاضی است و صرف اشباع بودن محل مانع قانونی ندارد.

آخرین موضوع مطروحه در این جلسه، مشکل آب واحد تولیدی فرآورده های لبنی با سرمایه دو میلیارد تومانی و اشتغالزایی تقریباً20نفر بود که واحد مذکور در مرحله اخذ مجوز انشعاب آب از شرکت آب منطقه ای با مخالفت آب و فاضلاب روستایی بدلیل کمبود آب در منطقه مذکور مواجه شده است و بنا بر نظر اعضای مرکز چون آب مورد نیازبیش از مقدار آب موجود در چاه های آبی موجود در منطقه بوده ودر آینده نیزموجبات اعتراض روستاییان را فراهم نکند متقاضی باید بدنبال تامین آب پایدار باشد. در نهایت این جلسه پس از بحث و بررسی های انجام گرفته تصمیماتی در راستای رفع و تسهیل امورات متقاضیان اتخاذ گردید.

تاریخ: 
1396/10/18
تصویر: