درشصت و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مشکلات 2 طرح صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

شصت وهفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به ریاست دکتر مظفری ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و با حضور نمایندگان رسمی دستگاههای اجرایی عضو مرکز و چند تن از متقاضیان سرمایه گذاری در محل مرکز واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، درابتدای جلسه دکتر مظفری ضمن تشکر از زحمات نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو مرکز، به حضور به موقع وموثر اعضا تاکید کرد و در ادامه مشکلات شرکت آرتا سولار مجری طرح احداث نیروگاه خورشیدی 6 مگا واتی در اراضی روستای ایمیر واقع در سه راهی شهر رضی و طرح شرکت الکا تدبیر آراد متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی 2 مگاواتی در مجاورت روستای زردآلومورد بررسی قرار گرفتند .

بررسی و رسیدگی به درخواست شرکت آرتا سولار مجری طرح احداث نیروگاه خورشیدی 6 مگا واتی در اراضی روستای ایمیر واقع در سه راهی شهر رضی اولین موضوع مطروحه بود،که پیرو صورتجلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در خصوص تامین برق طرح مذکور ، نماینده شرکت توزیع برق استان، اعلان نمودکه انشعاب برق پروژه از ترانس موجود در محل انجام خواهد شد و مشکل پست 63 تقی دیزج جهت اتصال به شبکه این نیروگاه بزودی حل خواهد شد ودر خصوص تامین گاز محل نیز، نماینده شرکت گاز استان اظهار نمود که مشکل شبکه در مکان موردنظر وجود ندارد.

موضوع دوم، بررسی و رسیدگی به مشکل طرح شرکت الکا تدبیر آراد، متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی 2 مگاواتی درزمینی به مساحت 3 هکتار در مجاورت روستای زردآلو از توابع شهرستان اردبیل بود که این شرکت جهت اجرای طرح مورد نظرموافقت اولیه را از شرکت توزیع نیروی برق استان اخذ نموده است و در ادامه کار ، متقاضی جهت تغییر کاربری زمین مورد نظر به سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه و آن سازمان تشکیل پرونده تغییر کاربری زمین پروژه را منوط به ارائه پروانه اولیه احداث ازسازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهروری انرژی برق (ساتبا) کرده است و بنا به اظهار نماینده شرکت که اخذ پروانه اولیه احداث از سازمان ساتبا زمانبر بوده، و این امر توجیه اقتصادی پروژه را تحت الشعاع قرار میدهد .

تاریخ: 
1396/10/27
تصویر: