اوّلین جشنواره ملی سرمایه گذاری و توسعه گردشکری مشکین شهر

اوّلین جشنواره ملی توسعه گردشکری مشکین شهربا محوریت سرمایه گذاری در صنعت  توریسم وگردشکری برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اردبیل  آقای مظفری رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان گفت :این جشنواره اواخر اردیبهشت ماه امسال در مشکین شهر برگزار میگردد،این جشنواره با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری درحوزه گردشکری وتوریسم بدنبال جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی می باشد.

ایشان عنوان کرد :در این همایش همچنین مشوق ها وامتیازات قانونی سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران بخش خصوصی از سوی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مستقر در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اردبیل ارائه وراهنمایی های لازم در این مرکز صورت میگیرد.

تاریخ: 
1392/2/1
تصویر: