پنجشنبه, 03 خرداد,1403
Menu

آیین نامه تشکیل مرکز

آیین نامه تشکیل مرکز

تصویب نامه شماره :  26986/44458

مورخ :    8/2/1389

 هیات وزیران

 

 

بسمه تعالی

 

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پیشنهاد شماره 193412/21-24836 مورخ 15/1/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود :

 

((آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  ))

 

1- اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

ب – مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

ج – رییس مرکز : استاندار

د – نایب رییس مرکز : رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز را بر عهده دارد

 

2- به منظور حمایت ، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استانهای کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1380- و اعمال نمایندگی سازمان در سطح استانها تشکیل می شود

 

ح استان می باشد و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط ، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود

4- خدمات قابل ارایه در مرکز به سرمایه گذاران خارجی به شرح زیر است :

الف – قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

1- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

2- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس ، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن ، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

3- انجام هماهنگیها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی

4- پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط

5- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران

ب – پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

1- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در مراحل پس ازصدور مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره

2- پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسایل اداری و ورود   سرمایه های خارجی

3- پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاههای اجرایی

4- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایتهای استاندار در جهت رفع مشکلات موجود

5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری از طرف سازمان

ج – امور اجرایی و محتوایی

1- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارایه شده توسط سازمان

2- تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری ، ذکر مسئولان دستگاههای مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاههای صادر کننده مجوز

3- برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی ، مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری و روشهای تأمین مالی بین المللی و مسایل مرتبط

4- معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی

5- حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایه گذاری ، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری

6 – دستگاههای متناظر استانی مندرج در ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381، موظفند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند  افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند

تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفندضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود، اختیارات لازم را جهت پیگیری مسایل وامور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند

تبصره 2- مسئولیت اجرایی ، پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاههای اجرایی برعهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد

تبصره 3- سایر دستگاهها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار ، نماینده صلاحیت دار خود را به عنوان رابط به مرکز معرفی خواهند نمود

تبصره 4- مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند پذیرش هیئتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیئتهای اقتصادی استان به خارج را که با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد با مرکز هماهنگ نمایند. مرکز موظف است سازمان را از پذیرش هیئتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیئتهای اقتصادی استان به خارج که با هدف یاد شده صورت می پذیرد ، مطلع نماید

تبصره 5 – پرداخت هر گونه حقوق و مزایا، حق ماموریت و فوق العاده های نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و مرکز موظف است گزارش کارکرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایی ارایه نماید

تبصره 6 – تلاش و عملکرد دستگاههای مختلف و مرتبط استان در زمینه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری و نقش دستگاه مذکور دربهبود فضای کسب و کار ارزیابی و به عنوان یک شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ خواهد گردید

6- نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضوردر جلساتی که به درخواست مرکز برگزار می شود ، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران با اعلام رییس مرکز در محل مرکز مستقر می شوند و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رییس مرکز گزارش   می نمایند

7-مرکز موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه و سازمان موظف است گزارشهای عملکرد سالانه را منتشر کند

8- سازمان موظف است نسبت به آشنا سازی اعضای مرکز و سایر دستگاههای اجرایی استان با مسایل سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی مرکز با تدارک و ارایه کمکهای آموزشی و فنی در قالب جزوه های کمک آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی ،

دوره های تخصصی ، بازدیدهای برون مرزی و برنامه های مشابه اقدام خواهد نمود

9- سازمان موظف است در راستای افزایش اختیارات مراکز در استانها ، امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند. این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه گذاری خارجی با رعایت مقررات مذکور نیز می شود

10- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هر چه بهتر وظایف محول شده به مرکز و تهیه مدارک ، مستندات و طراحی فرصتهای سرمایه گذاری استان ، معرفی و بازاریابی ظرفیتهای استان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای سرمایه گذاری استانها ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است یک در هزار سر جمع اعتبارات هزینه ای دستگاههای استانی را به منظور پشتیبانی از جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها پرداخت شود . اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است

11- سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و استانداریها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا محل استقرار مرکز به گونه ای انتخاب گردد تا مراجعه سرمایه گذاران به راحتی صورت گیرد . این مراکز باید علاوه بر امکانات نرم افزاری شامل تجهیزات رایانه ای ، اینترنت و سایر تجهیزات مورد نیاز ، دارای فضای کافی جهت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاهها باشند

12- تصویب نامه شماره 207349/ت39246هـ مورخ 20/12/1386 و ردیف (16) جزء (6) بند «ب» ماده (21) و تبصره های 1،2و3 ماده (21) تصویب نامه شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/1387 موضوع آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروههای تخصصی لغو می گردد

 

                                                                                               

معاون اول رئیس جمهور

 

محمدرضا رحیمی

راه های ارتباط با مرکز

اردبیل، شهرک اداری کارشناسان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، مرکز خدمات سرمایه گذاری

کد شهرستان: 045

33741940 - 33741941

33741940 - 33740742

ardabil1396@iran.ir

دی ان ان